ДОКУМЕНТИ

НазивТип
Завршна сметка 2017 год. Преземи PDF
Усвојување на годишен извештај Преземи PDF
Известување за влез во втора фаза на фискална децентрализација Преземи PDF
Известување за транспарентно работенње на ЈКП Преземи PDF
Завршна сметка на ЈКП за 2016 година Преземи PDF
Завршна сметна на ЈКП за 2015 година Преземи PDF
Програма за работа на ЈКП за 2016 година Преземи PDF
Известување на ЈКП Преземи PDF
Ревизорски извештај 2015 година Преземи PDF
Завршна сметка 2016 година Преземи PDF
Завршна сметка 2015 година

Преземи PDF

Буџет за 2017 година Преземи PDF
Буџет за 2016 година

Преземи PDF

Одлука за комунален ред во општина Валандово Преземи PDF
Општ акт Удово Преземи PDF

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР