ЈАВНИ НАБАВКИ

Почитувани,

Ве известуваме дека општина Валандово распиша огласи со барање за прибирање на понуди на интернет страницата на ЕСЈН за изработка на следниве проекти:


НазивТип
Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово Повеќе...
Фарбање на улични рабници и одбележување и фарбање на пешачки премини во Валандово Повеќе...
Изградба на споредни улици во Валандово Повеќе...

Партерно уредување на просторот околу детската градинка во село Брајковци

Повеќе...

Набавка на канцелариски материјали за потребите на општина Валандово

Повеќе...

Набавка на прехрамбени продукти и пијалоци за потребите на општина Валандово

Повеќе...

Набавка на компјутерска опрема за потребите на општина Валандово

Повеќе...

Уредување на парк на плоштад во Валандово

Повеќе...

Изградба на улично осветлување на дел од Булевар “Првомајска“ во Валандово

Повеќе...

Партерно уредување на просторот околу детска градинка во с.Брајковци

Повеќе...
Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на општина Валандово Повеќе...
Услуги за осигурување на имот, на возила и на вработени Повеќе...
Поправка и сервисирање на моторни возила сопственост на општина Валандово и ТППЕ Валандово Повеќе...
Изработка и поставување на сообраќајни знаци и оспорувачи на брзина во општина Валандово Повеќе...
Услуги од Агенција за привремени вработувања за потребите на општина Валандово Повеќе...
Вршење на стручен надзор над изградба на градби на територијата на општина Валандово Повеќе...
Имплементација на мерки за енергетска ефикасност во детска градинка “Калинка“ Валандово Повеќе...
Извршување на услуги од туристичка агенција преку која ќе се реализира хотелското сместување на гости за потребите на општина Валандово, за период од една година Повеќе...
Избирање на музичко студио за снимање на композициите на ФОЛК-ФЕСТ Валандово 2019 година Повеќе...
Изградба на улица во населено место Марвинци, општина Валандово Повеќе...
Реализација на сценски визуелен дел (лед ѕид и лед мрежи), осветлување, озвучување и сценска опрема за потребите на „Фолк-Фест“ Валандово 2019 година Повеќе...
Набавка на материјали за одржување на мрежата за улично осветлување во Општина Валандово за период од една година Повеќе...
Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на општина Валандово Повеќе...
Изработка и ревизија на проект за изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води Повеќе...
Изградба на секундарна мрежа на канализационен систем во с.Балинци и Брајковци Повеќе...

Изградба на плоштад и парк во с.Удово

Повеќе...

Набавка на компјутерска опрема за училишен медиум

Повеќе...

Сообраќајно поврзување на Индустриска зона Раброво со регионален пат Р-1105

Повеќе...

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР