ПРОЕКТИ

Project_Image_0

Завршена е целосната реализација на проектот “Construction of systems for prevention and early warning of flood“

Завршена е целосната реализација на проектот “Construction of systems for prevention and early warning of flood“, финансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Македонија и Р. Бугаријa. Во проектот како партнери се вклучени две општини во прекуграничниот регион...

Прочитај повеќе
Project_Image_1

Започната е изградбата на паркинг простор на улицата, “6-ти Ноември”, покрај ООУ “Јосип Броз Тито“ Валандово

Започната е изградбата на паркинг простор на улицата, “6-ти Ноември”, покрај ООУ “Јосип Броз Тито“ Валандово. Целта на изградбата на овој паркинг е зголемување на безбедноста при транспортот на учениците до училиштето...

Прочитај повеќе

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР