Категорија: Буџет

Листа на документи

Општина Валандово ги објавува следниве известувања: Известување за влез во втора фаза на фискална децентрализација Известување за транспарентно работенње на ЈКП Завршна сметка на ЈКП за 2016 година Завршна сметна на ЈКП за 2015 година Програма за работа на ЈКП Прочитај повеќе