Започнувајки од денес (23.07.2018 г.), па се до 25.08.2018г., трае пријавувањето за учество во “Трката на мирот” организирана од општина Валандово.

Пријавувањето се врши со пополнување на апликација за учество, со документ за идентификација, во просториите на општина Валандово.