Започнато е одбележување и фарбање на хоризонталната сообраќајна сигнализација во градот