Започната е реализација на “Годишната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици” во општина Валандово

Во програмата, предвидено е изградба на четири улици во населените места на општината, асфалтирање на девет градски сокаци, како и санација на оштетените делови од улиците.