Култура

Роднокрајната културна и историска традиција на градот на калинките, градот на ФОЛК ФЕСТ е многу богата и разновидна.

Валандовската Котлина со својата погодна географска положба и плодноста на земјиштето, била отсекогаш мета на разни завојувачи и освојувачи на туѓи територии, дојдени од Исток или од Запад, како и од Медитеранот. На овој простор се вкрстувале разни култури, кои оставиле многу траги од непроценлива материјална и културна вредност, за што сведочат многуте археолошки наоди.

Општина Валандово е една од најстарите градски општини во Република Македонија, со свои традиции, обичаи и богат културен живот. 

Културниот центар „25-ти Мај“ е формиран во 1983 година, со здружување на киното „Хром“, пионерскиот дом и локалната радио станица. Како културна институција има доминантно место во Општината и дава значаен придонес во збогатувањето на културно-забавниот живот на граѓаните. Во составот на домот работи и матичната библиотека „Гоце Делчев“ од Валандово. Инаку во неговите простории се сместени повеќе културни институции и организации, како: „Музејска збирка“ „Фолк Фест“ Валандово, КУД „ Гоце Делчев“ Валандово, „Распеани Валандовчани“, Радио Валандово. Преку него се реализирани поетски читања, ликовна колонија, концерти, промоции на книги, курсеви по странски јазици.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

Постоечката библиотека во Валандово е формирана во 1945 година и најпрвин била сместена во куќата на Ристо Стамков во самиот центар на градот. На почетокот броела 850 наслови кои биле подарени од домашните библиотеки на граѓаните од општината. До 1956 година градската библиотека во Валандово се викала Народна Библиотека, а потоа го добила сегашното име “Гоце Делчев”. Библиотеката од 1955 до 1959 година работела во куќата на Јован Јованов, а од 1959 година до 1961 година во просториите на пензионерскиот дом, односно малата ресторанска просторија на ЗК “Анска Река”. Од 1961 до 1981 година била сместена во просториите на некогашната кафеана “Балкан” . Од 1981 година библиотеката “Гоце Делчев” е сместена во просториите на културниот дом во Валандово.

Прв библиотекар бил Ристо Турунџиев а кратко по него работеле Пандора Гетова и Ѓорѓи Стојчев.  Од 1951 година за одговрен библиотекар бил поставен Васил Каракамчев кој работел се до неговото пензионирање, во 1987 година, во овој период од 1981 со работа како библиотекар исто така започнува Марика Манчева која работела се до 2011 година. Денес одговорен библиотекар е Љилијана Нанова која започнала со работа во 1997 година .

Библиотечниот фонд од самото формирање на библиотеката бил во постојан пораст и во 1995 година изнесувал 27 500 публикации а до ден денешен тој број е зголемен на фонд од 36 620 книги , кои се поделени во оддел за возрасни кој содржи 25 605 книги , оддел со книги за деца кој содржи 11 023 книги и роднокрајна збирка која брои 173 книги. Библиотеката е збогатена со книги од неколку капитални проекти на Владата на Р.Македонија како што е проектот “Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници”, проектот “Ѕвезди на светската книжевност” и проектот “Нобеловци”.

ФЕСТИВАЛИ

1. Валандово е познaт и по својот музички фестивал ФОЛК ФЕСТ. Фестивалот се одржува на  23, 24, 25 мај секоја година. ФОЛК ФЕСТ се одржува во континуитет на богатата и долга  музичка  традиција во регионот. Започнал да се одржува од 1985 година и веќе 22 години опстојува како нова традиција во државата. Од ФОЛК ФЕСТ Валандово се излезени голем број на хитови и многу познати пејачки имиња од македонската естрада.

Во 1989 година е изградена сала која брои 1.200 седишта, и во која веќе 19 години успешно се одржува манифестацијата. Секоја година се врши пренос од Македонската телевизија и фестивалот е гледан не само од домашната публика, туку и во дијаспората.

2. Фестивалот на пролетни веселби  ХИД- БАХ ШЕН ФЕСТ, е манифестација која постои од 1992 година , и непрекинато се одржува секоја година во селото Чалакли, Валандово, во почетокот на месец мај. Самиот фестивал е истовремено прослава на пролетните празници, како дел од традицијата на турското население, но истовремено и промоција на турската култура и традициа, представена во повеќе форми. ХИДРЕЛЕЗ е празник кој го означува почетокот на новиот циклус во природата, на нејзината обнова, и затоа тој претставува апотеоза (обред на воздигнување), од што потекнува и мотото на фестивалот.

Фестивалот трае четири (4) дена и се состои од следниве содржини : фолклор, изложби на ракотворби и фотографии, концерти, театарски представи, традиционално пеливанско борење и фудбалски турнир.

ВАЛАНДОВСКА РАКИЈАДА

Ракијадата е манифестација која од 2000 година се одржува во Валандово. Од 2005 година се одржува на градскиот базен во оВаландово под покровителство на Градоначалникот и Советот на Општина Валандово. Ракијадата има пред се друштвен, а и натпреварувачки карактер. Учесниците на ракијадата се натпреваруваат во варење на ракија, а учесници можат да бидат оние кои уживаат во традиционалното варење ракија. Секоја година има учесници од општина Валандово и од други општини, а се планира да има учесници и од други земји со што би добила и меѓународен карактер.. Од година во година ракијадата има се позначаен дел од културата во регионот, а и пошироко.

 МАНАСТИР „ СВ. ЃОРЃИ “

Ова верско светилиште се наоѓа во еден живописен предел на планината Плавуш, северозападно од Валандово, расположено во тишината и спокојот на природата, на чија убавина најповеќе се воодушевува окото на намерникот, на љубопитникот.

Во средниот век на овој простор постоела мошне убава црква, посветена на Свети Ѓорѓи, од која зрачела убавината на валандовското поднебје. Неа ја подигнал српскиот цар Стефан Душан во 1349 година, а ја граделе неимари со развиена смисла за естетика.. Во 1349 година, црквата заедно со својот имот, царот Душан ја подарил на Атонскиот манастир на островот  Атос. Во црковната повелба било нагласено дека средновековната црква Св. Ѓорѓи, има свои имоти во атарите на Валандово, Пирава и Раброво.

Според едно старо предание, кога Марко Крале се враќал од Прилеп од прошетка во планината Беласица, каде што ја одмерил својата сила фрлајќи големи камења во Дојранското езеро од кои еден се забил во месноста Дикили Тас северозападно од Дојран откако ја минал Анска река, го запрел коњот Шарец над Валандово, во месноста Манастирот. Влегол во црквата Свети Ѓорѓи и се помолил на Господ. По краткиот одмор го продолжил патот кон Прилеп.

По доаѓањето на Турците во Валандово, црквата Свети Ѓорѓи прераснала во манастир. Манастирската црква и конаците околу неа, биле оградени со високи и дебели ѕидови, скопчани со тешка железна врата.

Градбата на црквата е од камен, а во основата е спуштена за една степеница под нивото на бетонираниот трем, кој е нешто повисок од нивото на земјата. Оваа еднокорабна црква со низок свод , чија поставеност е во насока исток-запад,лоцирана е до брегот на една удолница. Некои од иконите се изработени по земјотресот кој бил 1931 година и ја разурнал црквата, но има и такви кои се изработени во поново време. Олтарната преграда што ја сочинува малиот иконостас, ја има дебелината на рамките на иконите.Во средината на јужниот ѕид се наоѓа таканаречениот владички стол, а лево од него се иконите. 

Манастирскиот простор денес е прекрасно среден и претворен во излетничко место, место за уживање и одмор. Инаку амбиенталното обликување на просторот околу манастирот ќе придонесе ова светилиште да служи, не само за развивање на интензивен религиозен живот, туку и за одмор и рекреација.

 

 

 

ПУШТЕНА ТРЕТАТА БАВНА ЛЕНТА НА ПАТОТ ВАЛАНДОВО-СТРУМИЦА

 

 

Заврши изградбата на дополнителна трета лента во должина од 500 метри на патот Валандово-Струмица, на валндовско брдо. Со постоечката лента за спори возила во должина од 140 метри и дополнителните половина километар, се доби нова лента во должина од 640 метри и ширина од 3 метри. Претходно минатата година беше асфалтиран патот во должина од 4 километри, уреден со банкини, четри места за разминување, еластична одбојна ограда, нови знаци и патокази.

Потрошени се околу 30 милиони денари.

Надлежните велат дека се подобрува безбедноста на сообраќајот и подобриот проток на возила.

„Минатата година кога завршивме финансиската конструкција изнесуваше некаде околу 25 милиони денари, оваа година со проширувањето на околу уште 500 метри на додатните 450 метри и оние 4 километри, се уште 4,5 милиони денари. Секако и наредната година планираме да продолжиме со ова темпо, во меѓувреме стручните служби од јавното претпријатие и стручниот надзор веќе лоцираа две-три црни точки и се надевам дека и наредната година, како и оваа, ќе зборуваме за доплнително проширување и намалување на оние опасни кривини и намалување на брзината“, рече Љупчо Георгиевски, директор на Агенцијата за државни патишта.

„Овој пат на кој што денеска стоиме и овие проширувања коишто ги гледаме ќе претставуваат безбедност во движењето на граѓаните од Штип, Радовиш, Конче, Ново Село, Босилево, Василево, Дојран, Богданци, движејќи се кон Дојран, бидејќи тоа е тоа е трустичко место кое ги врзува овие градови од југоисточниот плански регион. Што значи дека некаде околу 200 илјади луѓе безбедно ќе се движат“, рече Николче Чурлиновски, градоначалник на Валандово.

Во присуство на директорот на Јавното претпријатие за државни патишта, Љупчо Ѓорѓиевски и градоначалникот на Општина Валандово, Николче Чурлиновски, на ден 16.08.2014 година (сабота) беше пуштена во употреба новата трета - бавна лента на патот Валандово-Струмица (Валандовско Брдо).

Како што изјави директорот на ЈП за државни патишта, Ѓоргиевски, со новата трета лента ќе се зголеми безбедноста на сообраќајот на оваа делница, која претставуваше тесно грло.

Ова проширување со трета лента е во должина од 500 метри и заедно со порано изградените 140 метри изнесува 640 метри со коловоз од три метри по кој ќе се движат тешките товарни возила. Инвестиционата вредност на овој проект е 4,5 милиони денари“ - рече Ѓоргиевски.

ЧЕТИРИНАЕСЕТТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Советот на општина Валандово на ден 26.08.2014 година (вторник) во 20 часот во салата за седници на Советот на Општина Валандово ќе ја одржи својата четиринаесетта седница со вкупно 8 точки на дневен ред.

Дневниот ред ќе се состои од следните точки:

1.       Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2014 до 30.06.2014 година.

2.       Информација за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово за првото полугодие од 2014 година;

3.       Предлог-Одлука за утврдување на Нацрт урбанистички план за вон населено место „Јосифово„ за изградба на комплекс со намена Г2, Г3 и Г4 на КП 652 во КО Јосифово;

4.       Предлог- Одлука за давање согласност за користење на недвижни и подвижни ствари сопственост на Општина Валандово на ЈЗУ „Здравен дом„ Валандово за реализација на Проект „Рурален доктор„ ;

5.       Предлог-Одлука за давање на користење-закуп недвижен имот сопственост на Општина Валандово во село Собри на ТПД „АПОСТОЛОВ-КОМПАНИ„ ДООЕЛ Нов Дојран, Општина Дојран;

6.       Предлог-Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово;

7.       Предлог-Одлука за одобрување на финансиска поддршка на ФК„Црвена Звезда„ Јосифово  за натпреварување во третата Македонска фудбалска лига за сезоната 2014-2015 година;

8.       Предлог-Одлука за одобрување на средства за финансиска поддршка за одржување на 15-тиот меморијален концерт „ЦАЛЕ 2014„ Јосифово;

Совет на општината

Општинскиот Совет е највисокиот орган на одлучување за сите барања во рамките на правата и должностите на општината.

Надлежности на Советот:

 • Донесува Статут на општината и други прописи;
 • Донесува буџет на општината и годишна сметка на Општината;
 • Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
 • Основа јавни служби во рамките на надлежноста на Општината и врши надзор над нивната работа;
 • Именува членови на управните одбори на јавните служби кои ги основа;
 • Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината;
 • Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на Општината;
 • Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со законот;
 • Ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала Општината;
 • Одлучува за начинот за располагање на сопственоста на Општината;
 • Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на Буџетот на Општината, во согласност со законот;
 • Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со законот;
 • Го разгледува и усвојува годишниот Извештај за јавната безбедност на подрачјето на Општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;
 • Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот и
 • Врши и други работи утврдени со закон.

Делувањето на Советот на општината е во согласност со Законот за локална самоуправа и Статутот на општина Валандово

Советот на Општина Валандово изнесува 15 членови.

Градоначалник: Николче Чурлиновски

Претседател на совет : Јасминка Сечкова

Членови:

 1. Катерина Гугуљанова (кординатор) ВМРО-ДПМНЕ
 2. Јасмина Ристова - ВМРО-ДПМНЕ
 3. Тони Пандев - ВМРО-ДПМНЕ
 4. Златко Дурлојков - ВМРО-ДПМНЕ
 5. Димче Димов - ВМРО-ДПМНЕ
 6. Билјана Спасова - ВМРО-ДПМНЕ
 7. Шабан Мустафов - ТДП
 8. Драгица Дончева Накова - СДСМ
 9. Елена Кирова - СДСМ
 10. Дејан Марков - СДСМ
 11. Глигор Удовалиев - СДСМ
 12. Амет Амедов - СДСМ
 13. Љупчо Мишков - независен
 14. Благој Ташев - независен

 

Страница 35 од 36

Линкови

Go to top