Реконструкција на дом во село Дедели

     Со средства од Буџетот на Општина Валандово во тек е реконструкција на дел од дом во село Дедели. Променета е кровната конструкција на домот, во тек е реконструкција на фасадата на објектот и ќе биде партерно уреден просторот пред објектот.

   

  

Линкови

Go to top