Одбележан патрониот празник на ООУ Ј.Б.Тито Валандово

     Патрониот празник на училиштето ООУ,,Јосип Броз Тито,, Валандово се одбележа со одржување на спортски натпревари и пригодна приредба.
     По завршувањето на приредбата присутните ги разгледаа кабинетите по Физика,Хемија,Биологија и Техничко образование во кои што учениците практично им демонстрираа неколку експерименти.

  

 

Линкови

Go to top