Се гради канал во Брајковци

     Во село Брајковци се гради армирано бетонски канал во должина од 200 метри. Истиот ќе служи за прифаќање на атмосферските води кои создаваа големи проблеми во ова населено место. Средствата за изградба на каналот се обезбедени од Буџетот на општина Валандово.

 

 

 

Линкови

Go to top