Започната е изградбата на паркинг простор на улицата, “6-ти Ноември”, покрај ООУ “Јосип Броз Тито“ Валандово

Целта на изградбата на овој паркинг е зголемување на безбедноста при транспортот на учениците до училиштето, како и подобрување на сообраќајната фрекфренцијата на улицата, која важи за тесно сообрaќајно грло во градот.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР