ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Врз основа на член 3 став 1, член 4 став 1 и член 5 став 1 од Правилникот за организационата поставеност на „Фолк Фест“ Валандово бр.08-174/9 од 13.12.2018 година, Градоначалникот на Општина Валандово распишува

ЈАВЕН КОНКУРС

за избор на директори на Фестивалот на новосоздадени македонски песни

 „ФОЛК ФЕСТ“ Валандово

 

  1. 1.       Директор на фестивалот          1 извршител со мандат од 2 (две) години
  2. 2.       Уметнички директор на фестивалот   1 извршител со мандат од 2 (две) години
  3. 3.       Технички директор на фестивалот      1 извршител со мандат од 2 (две) години

 

Покрај општите услови утврдени со Закон, од кандидатите се бара да ги исполнуваат и следните посебни услови:

  1. Да имаат стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен  образование од областа на општествено-хуманитерните науки ;
  2. Да имаат над пет години работно искуство во дејноста;
  3. Да имаат менаџерски способности.

 

Кандидатите кои ќе пројават интерес за конкурсот треба да ги достават следните документи (во оригинал или заверен препис кај Нотар) и тоа:

-          Пријава со кратка биографија;

-          Мотивационо писмо;

-          Доказ за завршено високо образование;

-          Доказ за работно искуство;

-          Уверение за непостоење на забрана за вршење професија, дејност или должност (не постаро од шест месеци).

 

Покрај наведените документи кандидатите кон Пријавата треба да достават своја Програма за работа и свои видувања за развој нафестивалот, како стратегија за наредниот двегодишен период.

 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

 

Пријавите се поднесуваат најкасно до 15,00 часот во архивата на Општина Валандово или по пошта на следната адреса и со следната назнака:

 

Општина Валандово

Ул.„Иво Пола Рибар“ бб

2460 Валандово

-за избор на (директор)  на „Фолк Фест“ Валандово.

 

Во предвид ќе бидат земени пријавите кои ќе бидат испратени по пошта најдоцна последниот ден од Конкурсот и ќе содржат валиден поштенски жиг, како и пријавите кои најдоцна последниот ден од конкурсот ќе бидат уредно заверени во архивата на Општина Валандово до 15,00 часот.

Некомплетните и ненавремено доставените документи нема да се разгледуваат.

 

                                                                                                                            Општина Валандово

News_Image_0

22.06.2020

Закажано е првото прскање против возрасни комарци на територијата на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_1

19.06.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 36 (триесет и шестата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_2

29.05.2020

Мила Царовска во увид на инвестициските активности во трафостаницата во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_3

26.05.2020

Одбележан патрониот празник на ООУ Јосип Броз - Тито

Прочитај повеќе>
News_Image_4

21.05.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 35 (триесет и петтата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_5

29.04.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 34 (триесет и четвртата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_6

08.04.2020

ПРИЈАВА за online работа и достава на продукти од маркети, аптеки, достава на храна од ресторани и такси превоз на територијата на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_7

07.04.2020

Известување за ново работно време на Општинската администрација во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_8

01.04.2020

Соопштение: Одложен е Фолк Фест Валандово 2020 година

Прочитај повеќе>
News_Image_9

24.03.2020

Мерки и препораки за заштита и превенција од коронавирус COVID-19

Прочитај повеќе>
News_Image_10

16.03.2020

Општина Валандово формираше мобилен тим за помош поради новонастанатата ситуација со COVID-19 (коронавирус)

Прочитај повеќе>
News_Image_11

11.03.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 33 (триесет и третата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_12

11.03.2020

Во тек е реконструкција на тротоарите на Булевар Првомајска

Прочитај повеќе>
News_Image_13

02.03.2020

Увид во градежните работи на проектите "Валандовска патека од природа до култура" и "Евалуација на мерки за енергетска ефикасност"

Прочитај повеќе>
News_Image_14

02.03.2020

Министерот за локална самоуправа во посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_15

02.03.2020

Потпишан Меморандум за разбирање во процесот на имплементација на „Проектот за поврзување на локални патишта"

Прочитај повеќе>
News_Image_16

25.02.2020

Амбасадорката на Швајцарија во посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_17

21.02.2020

Нови урбани простори во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_18

12.02.2020

Градежни активности околу зградата кај бензинската пумпа во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_19

11.02.2020

Тампонирање на пат до Кочулски Водопади

Прочитај повеќе>
News_Image_20

11.02.2020

Санација на кровната конструкција на културниот дом во Собри

Прочитај повеќе>
News_Image_21

11.02.2020

Градежни активности во тек Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_22

07.02.2020

Интерен оглас

Прочитај повеќе>
News_Image_23

05.02.2020

31-ва редовна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_24

15.01.2020

Информативен ден за користење на нови методи во земјоделието

Прочитај повеќе>
News_Image_25

13.01.2020

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2020 за вработување на неопределено работно време во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_26

10.01.2020

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на директори на Фестивалот на новосоздадени македонски песни „ФОЛК ФЕСТ“ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_27

12.12.2019

29-та редовна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_28

04.11.2019

27 седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_29

29.10.2019

Стратегиска оценка на влијанието врз животната средина ГУП-Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_30

29.10.2019

ПОВИК

Прочитај повеќе>
News_Image_31

07.10.2019

Конкурс за доделување на наградата “6-ти Ноември“ и годишни признанија на Советот на општина Валандово по повод празникот на општината

Прочитај повеќе>
News_Image_32

15.08.2019

Вонредна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_33

12.08.2019

Информација за одржување на јавна расправа

Прочитај повеќе>
News_Image_34

30.07.2019

Започнаа градежните работи на детската градинка "Калинка" - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_35

16.07.2019

Ќе се спроведе второто авио-третирање против комарци во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_36

12.07.2019

Се подобрува вертикалната сообраќајна сигнализација во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_37

12.07.2019

Општина Валандово потпиша меморандум за соработка со Институтот за добро управување и евро-атлантски перспективи

Прочитај повеќе>
News_Image_38

12.07.2019

Започнува имплементацијата на проектот "Свеста за своето Валандово"

Прочитај повеќе>
News_Image_39

03.07.2019

23-та седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_40

02.07.2019

Започнува реконструкцијата на детската градинка “Калинка“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_41

02.07.2019

Проектот "Јужновардарска долина"

Прочитај повеќе>
News_Image_42

02.07.2019

Заврши првата фаза од уредувањето на индустриската зона во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_43

02.07.2019

Валандовска патека од природа до култура

Прочитај повеќе>
News_Image_44

02.07.2019

Асфалтирање на улица во населено место Марвинци

Прочитај повеќе>
News_Image_45

02.07.2019

Ќе се гради пат и мост за поврзување на населено место Горно Маало, Јосифово со регионален пат Р-1105

Прочитај повеќе>
News_Image_46

12.06.2019

Проект “Свеста за своето Валандово“

Прочитај повеќе>
News_Image_47

23.05.2019

Прес конференција за “Фолк-Фест“ Валандово 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_48

17.05.2019

Пуштени се во продажба картите за овогодинешниот Фолк-Фест Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_49

17.05.2019

Матурска парада во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_50

16.05.2019

17-ти Регионални средби на музика и песни

Прочитај повеќе>
News_Image_51

16.05.2019

Општина Валандово ќе обезбеди енергетско ефикасно улично осветлување

Прочитај повеќе>
News_Image_52

16.05.2019

Објавен е тендерот за субвенционирана Зелена Нафта за земјоделците

Прочитај повеќе>
News_Image_53

16.05.2019

Прес конференција за ФОЛК-ФЕСТ Валандово 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_54

13.05.2019

Изработка на проект за изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води

Прочитај повеќе>
News_Image_55

10.05.2019

Одбележан 9-ти Мај – Денот на победата над фашизмот

Прочитај повеќе>
News_Image_56

03.05.2019

Општински атлетски крос 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_57

03.05.2019

Во тек е уредување на дел од централното градско подрачје на градот Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_58

03.05.2019

22-ра седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_59

11.04.2019

Градоначалникот на Општина Валандово, Перо Костадинов одржа работен состанок со .....

Прочитај повеќе>
News_Image_60

11.04.2019

Јавна презентација на Предлог урбанистичкиот план за градот Валандово.

Прочитај повеќе>
News_Image_61

29.03.2019

Променето е постоечкото застарено неонско осветлување во градот Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_62

29.03.2019

Привршуваат градежните активности на индустриската зона во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_63

26.03.2019

Јавна презентација и јавна анкета по предлог урбанистички планови за населените места Балинци и Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_64

19.03.2019

21-ва седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_65

13.03.2019

ПРИМЕНИ КОМПОЗИЦИИ ОД СТРАНА НА СЕЛЕКЦИОНАТА КОМИСИЈА “ФОЛК ФЕСТ ВАЛАНДОВО 2019“

Прочитај повеќе>
News_Image_66

12.03.2019

Потпишан е договорот за изведувач за Програмата за......

Прочитај повеќе>
News_Image_67

06.03.2019

Во тек е поставување на нов систем за осветлување на градскиот булевар "Првомајска".

Прочитај повеќе>
News_Image_68

12.02.2019

19-та седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_69

22.01.2019

Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој - ИПАРД 2014 - 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_70

21.01.2019

Забрзано се работи на изградбата на новото училиште во село Казандол

Прочитај повеќе>
News_Image_71

15.01.2019

Потпишан меморандум за соработка помеѓу ЈОУДГ „Калинка“ и ...

Прочитај повеќе>
News_Image_72

23.05.2018

Започнато е одбележување и фарбање на хоризонталната...

Прочитај повеќе>
News_Image_73

22.05.2018

Годишната програма за изградба и реконструкција на локални патишта...

Прочитај повеќе>

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР