ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Врз основа на член 3 став 1, член 4 став 1 и член 5 став 1 од Правилникот за организационата поставеност на „Фолк Фест“ Валандово бр.08-174/9 од 13.12.2018 година, Градоначалникот на Општина Валандово распишува

ЈАВЕН КОНКУРС

за избор на директори на Фестивалот на новосоздадени македонски песни

 „ФОЛК ФЕСТ“ Валандово

 

  1. 1.       Директор на фестивалот          1 извршител со мандат од 2 (две) години
  2. 2.       Уметнички директор на фестивалот   1 извршител со мандат од 2 (две) години
  3. 3.       Технички директор на фестивалот      1 извршител со мандат од 2 (две) години

 

Покрај општите услови утврдени со Закон, од кандидатите се бара да ги исполнуваат и следните посебни услови:

  1. Да имаат стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен  образование од областа на општествено-хуманитерните науки ;
  2. Да имаат над пет години работно искуство во дејноста;
  3. Да имаат менаџерски способности.

 

Кандидатите кои ќе пројават интерес за конкурсот треба да ги достават следните документи (во оригинал или заверен препис кај Нотар) и тоа:

-          Пријава со кратка биографија;

-          Мотивационо писмо;

-          Доказ за завршено високо образование;

-          Доказ за работно искуство;

-          Уверение за непостоење на забрана за вршење професија, дејност или должност (не постаро од шест месеци).

 

Покрај наведените документи кандидатите кон Пријавата треба да достават своја Програма за работа и свои видувања за развој нафестивалот, како стратегија за наредниот двегодишен период.

 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

 

Пријавите се поднесуваат најкасно до 15,00 часот во архивата на Општина Валандово или по пошта на следната адреса и со следната назнака:

 

Општина Валандово

Ул.„Иво Пола Рибар“ бб

2460 Валандово

-за избор на (директор)  на „Фолк Фест“ Валандово.

 

Во предвид ќе бидат земени пријавите кои ќе бидат испратени по пошта најдоцна последниот ден од Конкурсот и ќе содржат валиден поштенски жиг, како и пријавите кои најдоцна последниот ден од конкурсот ќе бидат уредно заверени во архивата на Општина Валандово до 15,00 часот.

Некомплетните и ненавремено доставените документи нема да се разгледуваат.

 

                                                                                                                            Општина Валандово

News_Image_0

15.01.2020

Информативен ден за користење на нови методи во земјоделието

Прочитај повеќе>
News_Image_1

13.01.2020

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2020 за вработување на неопределено работно време во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_2

10.01.2020

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на директори на Фестивалот на новосоздадени македонски песни „ФОЛК ФЕСТ“ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_3

10.01.2020

МЕЃУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА КОМПОЗИЦИИ ЗА 35то ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛОТ НА НОВОСОЗДАДЕНИ МАКЕДОНСКИ ПЕСНИ „ФОЛК-ФЕСТ ВАЛАНДОВО 2020“

Прочитај повеќе>
News_Image_4

25.12.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Прочитај повеќе>
News_Image_5

19.12.2019

Објава за оттуѓување на градежно земјиште

Прочитај повеќе>
News_Image_6

19.12.2019

Објава за оттуѓување на градежно земјиште

Прочитај повеќе>
News_Image_7

12.12.2019

29-та редовна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_8

04.11.2019

27 седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_9

29.10.2019

Стратегиска оценка на влијанието врз животната средина ГУП-Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_10

29.10.2019

ПОВИК

Прочитај повеќе>
News_Image_11

07.10.2019

Конкурс за доделување на наградата “6-ти Ноември“ и годишни признанија на Советот на општина Валандово по повод празникот на општината

Прочитај повеќе>
News_Image_12

02.10.2019

26-та редовна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_13

15.08.2019

Вонредна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_14

12.08.2019

Информација за одржување на јавна расправа

Прочитај повеќе>
News_Image_15

30.07.2019

Започнаа градежните работи на детската градинка "Калинка" - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_16

16.07.2019

Ќе се спроведе второто авио-третирање против комарци во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_17

12.07.2019

Се подобрува вертикалната сообраќајна сигнализација во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_18

12.07.2019

Општина Валандово потпиша меморандум за соработка со Институтот за добро управување и евро-атлантски перспективи

Прочитај повеќе>
News_Image_19

12.07.2019

Започнува имплементацијата на проектот "Свеста за своето Валандово"

Прочитај повеќе>
News_Image_20

03.07.2019

23-та седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_21

02.07.2019

Започнува реконструкцијата на детската градинка “Калинка“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_22

02.07.2019

Проектот "Јужновардарска долина"

Прочитај повеќе>
News_Image_23

02.07.2019

Заврши првата фаза од уредувањето на индустриската зона во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_24

02.07.2019

Валандовска патека од природа до култура

Прочитај повеќе>
News_Image_25

02.07.2019

Асфалтирање на улица во населено место Марвинци

Прочитај повеќе>
News_Image_26

02.07.2019

Ќе се гради пат и мост за поврзување на населено место Горно Маало, Јосифово со регионален пат Р-1105

Прочитај повеќе>
News_Image_27

12.06.2019

Проект “Свеста за своето Валандово“

Прочитај повеќе>
News_Image_28

23.05.2019

Прес конференција за “Фолк-Фест“ Валандово 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_29

17.05.2019

Пуштени се во продажба картите за овогодинешниот Фолк-Фест Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_30

17.05.2019

Матурска парада во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_31

16.05.2019

17-ти Регионални средби на музика и песни

Прочитај повеќе>
News_Image_32

16.05.2019

Општина Валандово ќе обезбеди енергетско ефикасно улично осветлување

Прочитај повеќе>
News_Image_33

16.05.2019

Објавен е тендерот за субвенционирана Зелена Нафта за земјоделците

Прочитај повеќе>
News_Image_34

16.05.2019

Прес конференција за ФОЛК-ФЕСТ Валандово 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_35

13.05.2019

Изработка на проект за изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води

Прочитај повеќе>
News_Image_36

10.05.2019

Одбележан 9-ти Мај – Денот на победата над фашизмот

Прочитај повеќе>
News_Image_37

03.05.2019

Општински атлетски крос 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_38

03.05.2019

Во тек е уредување на дел од централното градско подрачје на градот Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_39

03.05.2019

22-ра седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_40

18.04.2019

Јавен повик за давање на идејно решение за сценографија на ФОЛК-ФЕСТ Валандово 2019 година

Прочитај повеќе>
News_Image_41

11.04.2019

Градоначалникот на Општина Валандово, Перо Костадинов одржа работен состанок со .....

Прочитај повеќе>
News_Image_42

11.04.2019

Јавна презентација на Предлог урбанистичкиот план за градот Валандово.

Прочитај повеќе>
News_Image_43

29.03.2019

Променето е постоечкото застарено неонско осветлување во градот Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_44

29.03.2019

Привршуваат градежните активности на индустриската зона во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_45

26.03.2019

Јавна презентација и јавна анкета по предлог урбанистички планови за населените места Балинци и Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_46

19.03.2019

21-ва седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_47

13.03.2019

ПРИМЕНИ КОМПОЗИЦИИ ОД СТРАНА НА СЕЛЕКЦИОНАТА КОМИСИЈА “ФОЛК ФЕСТ ВАЛАНДОВО 2019“

Прочитај повеќе>
News_Image_48

12.03.2019

Потпишан е договорот за изведувач за Програмата за......

Прочитај повеќе>
News_Image_49

06.03.2019

Во тек е поставување на нов систем за осветлување на градскиот булевар "Првомајска".

Прочитај повеќе>
News_Image_50

01.03.2019

20-та седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_51

12.02.2019

19-та седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_52

22.01.2019

Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој - ИПАРД 2014 - 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_53

21.01.2019

Забрзано се работи на изградбата на новото училиште во село Казандол

Прочитај повеќе>
News_Image_54

15.01.2019

Потпишан меморандум за соработка помеѓу ЈОУДГ „Калинка“ и ...

Прочитај повеќе>
News_Image_55

23.05.2018

Започнато е одбележување и фарбање на хоризонталната...

Прочитај повеќе>
News_Image_56

22.05.2018

Годишната програма за изградба и реконструкција на локални патишта...

Прочитај повеќе>

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР