Изградба на системи за первенција и рано предупредување од поплави.

 

 

    

 

     Програма Пред пристапни фондови на ЕУ од меѓугранична соработка.

     Детален работен акционен план за критичните зони на Анска Река и реката Вардар.

Реконструиран е градскиот пазар во Валандово

     Привршуваат и последните работи околу реконструкцијата и свеченото пуштање во употреба на градскиот пазар во Валандово. Свеченото пуштање и првиот пазарен ден на комплетно реконструираниот грардски пазар ќе биде на 13.09.2017 година (Среда).

    

Реконструкција на дом во село Дедели

     Со средства од Буџетот на Општина Валандово во тек е реконструкција на дел од дом во село Дедели. Променета е кровната конструкција на домот, во тек е реконструкција на фасадата на објектот и ќе биде партерно уреден просторот пред објектот.

   

  

Реконструкција на дом во село Марвинци

     Започна реконструкцијата на домот во село Марвинци. Во првата фаза предвидено е рушење на домот, бетонирање на подна плоча и хумусирање на дворно место со поставување на детски реквизити.

   

  

Страница 1 од 36

Линкови

Go to top