Showlist data is not configured

Отчет на градоначалникот на Општина Валандово Николче Чурлиновски 2013-2016

Уредено е речното корито на Сува Река во Валандово

     Преку проектот “ProLife“ уредено е речното корито на Сува Река во Валандово и хортикултурно е уреден просторот околу истата. Исто така изградена е пешачка патека покрај регионалниот пат Валандово-Раброво се до Индустриската зона КО Раброво.

Хортикултурно уредување на простор во центарот на Пирава

     Започна хортикултурно уредување и поставување на урбана опрема на просторот до црквата “Свети Ѓорѓи“ во Пирава.

         

Реновирање на ТППЕ Валандово

Комплетно се реновирани просториите на ТППЕ Валандово. Старите и дотраени прозорци и врати заменети се со нови ПВЦ прозорци и врати. Исто така вграден е и нов систем за парно греење и поставена е нова подна подлога во сите простории.

   

Страница 1 од 28

Линкови

Go to top